Bag om WolfWay

Preben Werther’s og Wolfways fokus er at skabe forandringer og resultater, der sætter spor hos den enkelte og i organisationen.

Der arbejdes på alle ledelsesniveauer med organisatorisk fitness, lederudvikling, personlig udvikling, strategi, innovation og optimering. Derudover arbejder Preben Werther gennem kritisk masse med udrulning af strategier og planer med henblik på at omsætte disse til effektive og målbare handlinger.

Navnet Wolfway er inspireret af naturen og den indianske livsfilosofi. Her betragtes ulven som en ægte stifinder – den, der altid finder den korteste vej mellem to vandhuller. En ulveflok  udnytter fokus, lederskab, fællesskab, samarbejde, videndeling og effektivitet til at opnå succes. Flokken er et godt billede på en organisation, hvor der er fokus på det, der virker, og hvor der ikke bruges overflødige ressourcer.

Nå dine mål og få succes

Mangler du motivation og inspiration til at løse en stor opgave i din organisation? Har du brug for værktøjer til at udvikle dig som menneske eller som leder? Mangler din organisation sammenhængskraft og en fælles forståelse af organisationens overordnede opgaver og mål, eller er du/I gået i stå i jeres udvikling?  Eller kort og godt – skifte fra den bevidstløse autopilot ud med bevidste valg og handlinger?  Så er Preben Werther og Wolfway et godt sted at starte.

Preben Werther har fokus på de overordnede og centrale rammer for at lede og arbejde i en organisation. Vi er eksperter i at hjælpe organisationer med at skabe forandringer, der sætter spor, og vores kerneydelse er skræddersyede kurser og seminarer, der er tilpasset præcist til den enkelte organisations behov. Preben Werther tilbyder anderledes værktøjer, der får dig og din organisation til at bryde med gamle vaner, tænke ud af boksen og opnå synergi i arbejdet. Det store netværk af samarbejdspartnere og specialister sikrer, at coaches, trænere og undervisere altid er håndplukkede til den specifikke opgave. Wolfway er ejet af Preben Werther, som har mange års erfaring med både personlig – og organisationsudvikling.

Preben Werther

Min drøm er at gøre en forskel – ved gennem synergi at opnå mere og ved at bruge mindre. Samtidig være med til at skabe kreative og frugtbare rammer, der kan udvikle mennesker og forretningsområder, anspore til  udvikling og skabe en krigerattitude blandt virksomhedens medarbejdere, og som sikrer, at virksomhedens visioner og målsætninger omsættes til unik markedsværdi.

Erfaring
Ungdom 1950-1969
Ene dreng en en søskendeflok på 10
Opvokset og opdraget på en gård (mine hænder sidder rigtigt)
Som knægt oplevet en masse frihedsgrader

Forsvaret 1974-1996
Officersuddannelse, 22 år i Forsvaret, rang af major
Idrætslærer (Forsvarets Gymnastikskole)
Orienteringsløber (det militære landshold)
Fægter (det militære landshold)
Jægersoldat nr. 197 (en af de få)
Uddannelseschef i Jægerkorpset (1984-1996)

LEGO A/S 1996-1999
Forandringsagent i LEGO med reference til Keld Kirk Kristiansen

Pathfinder A/S 1999-2006
Coach for organisationer og virksomhedsledere 
Coach for topidrætsudøvere

Selvstændig virksomhed 2006 –
Wolfway Aps (virksomhedsudvikling på alle niveauer)

Medejer af
Dansk Ledertræning Aps (teambuilding, outdoor aktiviteter, stærkt inspireret af filosofi og pædagogik fra Jægerkorpset)
Level 5 Aps, (teambuilding, hovedsagelig udenlandske destinationer)
Sportlas Aps, (fremtidens organisering af idræts og sportsaktiviter)

Interim Indkøbsdirektør, hos Welltec A/S 2012

Fritid:

Sejlads, skipper på egen Folkebåd 811. 
Har bl.a. været formand for sejlklubben Neptun i Vejle (700 medlemmer) i periode på 10 år og en væsentlig drivkraft i forbindelse med Vejle’s nye lystbådehavn. Derudover skiløb og jagt.

Download mit CV her

 

Strategisk coaching og dialog
Strategisk coaching kan typisk handle om at få skabt en fælles overordnet ramme, hvori medarbejdere effektivt kan praktisere selvledelse

Kompetencer

Preben Werther og Wolfway er eksperter i at udforme forløb, der er tilpasset unikt til de udfordringer, du eller din organisation står overfor. Derfor er der f.eks. aldrig to strategiseminarer eller teambuilding-kurser, der er ens. Alligevel er det vigtigt, at du kan få en ide om Preben Werther arbejdsform. Derfor finder du herunder forskellige typer af aktiviteter og kurser, så du får et indblik i, hvordan et forløb kan være opbygget. Samtidig kan de forskellige beskrivelser give dig inspiration til, hvordan du kan bruge Preben Werther til netop den udfordring, du står overfor.

Coaching og Agile seminarer

Preben Werther tilbyder personlige coachingforløb og Agile seminarer til din organisation.
Coaching handler typisk om dialog om vigtige beslutninger for den enkelte. Dialogen giver systematik og et klarere beslutningsgrundlag for nye tiltag. Resultatet af coachingen skal altid afspejle den tidsmæssige og økonomiske investering. Outputtet kan være bedre overblik, bedre ressourceanvendelse, øget commitment, større motivation og bedre resultater.

Agile seminarer af op til 3 dages varighed, handler om hjælp til forandrings- strategi- og innovationsprocesser eller teambuilding for ledergrupper eller afdelinger. Preben Werther har  faciliteret processer i flere store danske virksomheder, såvel som i en række mindre virksomheder og for enkeltpersoner – typisk på direktions-, afdelings- eller på projektniveau.

Rammerne kan tilpasses efter temperament. De kan bestå af smukt beliggende konferencecentre, eller af en “Innovation Walk/Ride” i naturskønne omgivelser herhjemme eller i udlandet. Alternativt kan det foregå på en 50 fods sejlbåd i farvandet omkring Lillebælt.

Arbejdsformen tager udgangspunkt i den enkeltes holdninger, mindset, forandringsparathed og personlig kampkraft. Derudover er processen knyttet op på en agil proaktiv planlægningsproces, gerne kombineret med Insights supergode Discovery Præferenceprofil og krydret med High Performance Teambuilding og naturens lovmæssigheder. Coaching eller et agilt seminar kan betyde, at du eller din virksomhed bliver i stand til at:

Agile Project Leadership APL

Projektledelse er en af de sværeste discipliner indenfor ledelse – det er ikke bare lige noget, man gør! Og om du får succes med dit projekt afhænger af hvordan du får sat dit team og processen i gang!

Ved at deltage på APL er det muligt at tage skridtet videre fra den gode projektledelse til det ekstraordinære, der, hvor du er på forkant med udviklingen. Vær agil i din tankegang, skab lydhørhed og forståelse for mål og planer og inspirer dit team til succes! Et fire dages intensivt program om at tage projektledelse til et nyt niveau!

På APL veksler vi hele tiden mellem 3 læringsspor:
arbejdet foregår som en vekselvirkning mellem 3 læringsspor, teori og metodeoplæg, praktiske øvelser og efterfølgende deling af erfaringer og indsigter i teamet.

Vi arbejder fra morgen til sen aften. For at komme i en tilstand hvor det er muligt at lære noget, og få fat i det der er virkelig vigtigt, er det helt afgørende, at du kan være 100% tilstede både mentalt og fysisk.

Undervejs vil du også få del i mange af Preben Werther’s omfattende erfaringer, både som coach og de mange ambitiøse projekter og opgaver som han har deltaget i.

Download kursusindhold for APL her

Full Circle

Full Circle er et intensivt udviklingsforløb i tre dele. Programmet tilbyder personlig udvikling og træning i at gennemføre vigtige og komplekse projekter og i at vedligeholde og videreudvikle virksomhedskulturen. WolfWay skaber holsitiske rammer for mennesker og organisationer, der ønsker at gå andre veje, og derfor trænes du i at mærke dig selv og i at turde at gå nye veje. Du vil arbejde med personlige udviklingsplaner og få indsigt i dine egne styrker, svagheder og blinde pletter.

Formålet er at skabe balance med fokus på det hele menneske og at finde og udvikle krigeren i dit eget liv. Full Circle er opbygget af både teoretiske og handlingsmættede faser. Denne opbygning åbner op for en meget høj grad af involvering, dynamik og kreativitet. Kan med fordel gennemføres inden for en periode på ca. 6 måneder. Hver del har sit eget fokusområde, som tilsammen danner det hele menneske. :

Programmet gennemføres i efteråret 2016 som lukkede programmer

Download præsentation af Full Circle her

 

Udvikling, innovation eller optimering

Preben Werther er rede til at indgå i kortere eller længerevarende relationer med henblik på udviklings-, innovations- eller optimeringsforløb. Teknologisk udvikling og skærpet international konkurrence betyder, at virksomheder i stigende grad må fokusere på, hvordan de leverer nye løsninger og produkter til kunderne i et hurtigere tempo. Det sætter store krav til de personer, der har ansvaret for udvikling, innovation eller optimering, og i mange organisationer kan disse områder have trange kår.

Strategisk coaching og dialog
Strategisk coaching kan typisk handle om at få skabt en fælles overordnet ramme, hvori medarbejdere effektivt kan praktisere selvledelse

Referencer

 

 

Hvad siger kunderne?

Peter Kerstens, Synoptik
Jeg har haft den store og udsøgte fornøjelse, at arbejde sammen med Preben Werther på teambuilding aktiviteter hele 4 gange. Først 3 gange hos LEGO og siden hen 1 gang hos ECCO, senest i 2013. Preben er super professionel i sin tilgang, hvilket gør det let, at briefe ham fordi han under briefingen stiller de relevante spørgsmål, som sikrer en god kursus start og gennemførelse. Under briefingen skabes med lethed den indsigt i organisationens nuværende situation og målsætning, som gør at deltagerne kan se sig selv under hele forløbet.
Hans baggrund, såvel militært som civil, giver en fantastisk troværdighed, som virkelig får deltagerne til at spidse ører under hele forløbet. Men det er naturligvis ikke alene hans baggrund som bærer forløbet. Prebens værktøjskasse er fuld af relevante aktiviteter og i de tilfælde, hvor der skal improviseres bliver det gjort med en sand leders indsigt.
Deltager tilbagemeldinger fra alle gennemførte forløb har været meget positive og jeg har ligeledes været 100% tilfreds. Jeg vil derfor anvende Preben igen ved først kommende lejlighed og tøver således ikke med at give Preben mine bedste anbefalinger.

Peter Kerstens
Retail Director, Synoptik

ulv

Anders Bille Tvedt, Systematic
Jeg arbejder løbende med at gøre mit leveranceteam mere forretningsorienteret, og i den forbindelse bruger jeg Preben som teamcoach. Preben fungerer som ”flue på vægen” under vores møder for efterfølgende at give feedback til teamet og input til mig som leder. Undervejs har Preben været rigtig god til at holde os fast på at få sat klare mål for vores arbejde og være bevidste om den forandringsproces, vi er i gang med. Preben har også været med til at sikre, at vi har fået intensiveret samarbejdet med vores salgsteam, som i sidste ende bliver det som virkelig kommer til at gøre en forskel. Preben har en god evne til at være vedholdende, og prikke til de ting vi godt ved vi mangler, på en måde så det bliver mere inspirerende end irriterende – Og så kommer han altid med et godt humør og energi.

Anders Bille Tvedt
Director Defence Projects & Services
Systematic

ulv

Søren Bjørn Nielsen, SubCpartner
Jeg har adskillige gange brugt Preben til executive coaching, Preben vækker den indre kriger i en og har et skarpt øje for hvis man glider af på emnet og ind i offer rollen. Hans direkte tilgang til de issues man måtte slås med, skaber hurtigt en ansvarsbevidsthed og klarsyn på en vej frem mod aftalte mål imellem hver coaching session. Preben er en fremragende inspirator og rolle model for god selv-ledelse.
Jeg mødte Preben første gang på et lederudviklings forløb, hvor Preben med en kombination af hans uddannelsesbaggrund fra forsvaret og dybe indsigt i mennesker motivationsfaktorer, har den irriterende og inspirerende vane, både samme tid at kunne topmotivere en og samtidigt skubbe voldsomt til ens tryghedsbarrierer og komfortzoner. Hvor man kommer ud i den anden ende med en klar bevidsthed om at man kan dobbelt så meget som man selv troede og 10 gange så meget som ens mor troede. Det har klart været det forløb der har skubbet mest til min grænser og givet mig mest i rygsækken. Og en tæt sammentømret og langtidsholdbar teamspirit..

Søren Bjørn Nielsen
HR Manager
SubCpartner.com

ulv

Lars Roost, LEGO System A/S
I 2011 havde jeg i forbindelse med overgangen til en større ledelsesopgave fornøjelsen af et personligt coaching forløb med Preben. 

Kendetegnende for forløbet var Prebens evne til at formidle en stærk energi og virkelyst der gav mod til handling og fokus på konkrete resultater. Preben er autentisk, til stede, og hans store erfaring og engagement, samt hans fyldte værktøjskasse, var en stor hjælp i mit arbejde med at takle de nye ledelsesudfordringer. 

Jeg giver Preben min varmeste anbefaling med på vejen. De fleste ledere, erfarne som nyslåede, vil med sikkerhed have stor gavn af hans hjælp.

Lars Roost
Project Manager
Digital Solutions, LEGO System A/S

ulv

Vagn Sieljacks, Danfoss A/S
Jeg har i mit samarbejde med Preben Werther lært utrolig meget – ikke mindst om mig selv. Personlig udvikling kombineret med fastlæggelse af en målrettet plan indeholdende konkrete procesmål, er blot nogle af de elementer jeg har fået med på min vej. Ydermere har jeg gennem samtalerne med Preben erkendt, at man selv skal være drivkraft  for den  forandring man ønsker – og ikke vente på at andre skaber den.

Vagn Sieljacks
eBusiness Manager
Danfoss A/S, District Energy Division

ulv

Søren Brogaard Jensen, VP Enterprise Software
Jeg har haft den store fornøjelse at arbejde sammen med Preben Werther på et projekt, der på mange måder er starten på en ny begyndelse for vores virksomhed. Udgangspunktet var i sin enkelthed et ønske om at finde tilbage til de sande kvaliteter, der driver vores virksomhed, få gjort op med de lig vi havde i lasten og få sat fokus og retning på det, der er vigtigt for vores fremtidige succes. Preben har igennem hans menneskelige indsigt, præsice instruktioner, naturlige vekselvirkning mellem mentale og fysiske øvelser formået at komme et lag dybere ned i teamets fælles forståelse af stærke og svager sider, og ikke mindst hvad der skal til for at ændre tingenes tilstand og blive det high performing team, som er vores ambition.

Søren Brogaard Jensen
VP Enterprise Software
APC by Schneider Electric

ulv

Morten Melin, Vestas Offshore
Mit navn er Morten Melin, og jeg er Vice Precident Project & Technology i Vestas Offshore. Jeg leder en afdeling med 45 ansatte fordelt på fire lande. Afdelingen har ansvaret for konstruktionen og opbygningen af Vestas’ offshore vindmølleparker worldwide.

Jeg har siden 29. maj 2007 haft et coaching forløb med Preben Werther. Jeg blev introduceret til Preben via vores VP People & Culture Søren Bjørn Nielsen, som havde samarbejdet med Preben tidligere i karrieren. Udgangspunktet for, at jeg skulle have en coach, var et behov for at blive udfordret på min måde, at lede min afdeling på, samt for at kunne udnytte mine potentialer bedre. Jeg skulle skubbes lidt i en retning af mere execution og mindre snak. Lidt mere “tro på dig selv” -attitude, og ikke så lange overvejelses- og beslutningsprocesser.

Prebens måde at arbejde på er, at han tager udgangspunkt i mig som en ”hel” person. Det vil sige ikke kun med fokus på, hvad der påvirker mig i jobsituationen, men i lige så høj grad i hvad der påvirker mig i privatlivet. Dette er for mig den mest værdifulde måde at udøve coaching på, da vi jo er hele personer. Vi har i forløbet fokuseret lige så meget på at få balance i nogle af mine private forhold, således at alle egerne i ”livshjulet” er lige lange. Det være sig i fysik, økonomi, forhold til venner og familie, såvel som til kolleger og nærmeste leder. Vi tager fat i aktuelle opgaver eller beslutninger, der skal træffes, og Preben udfordrer derpå måden jeg normalt ville gennemføre en given beslutning eller opgave på og presser mig til at effektivisere den, hvor jeg kan, også til at gå ud i metoder jeg ikke naturligt ville anvende, med det formål at få frigivet mere energi og tid til de daglige opgaver. Derudover fokuserer vi også på, hvilke signaler min ledelsesstil sender til mine omgivelser, da ledelse jo i høj grad er bundet sammen begrebet ”perception is reality”.

Slutteligt har jeg brugt Preben til at arrangere og gennemføre et Trust Building seminar for min ledergruppe. Dette seminar har givet en meget stor værdi til vores samarbejde i gruppen, og vi forventer at få mange konkrete forbedringer ud af de initiativer, vi har fastlagt på dette seminar. Seminaret har også givet Preben et godt kendskab til min ledergruppe, hvilket vil gøre det nemmere for ham at se, hvor jeg eventuelt skal ændre min adfærd og ledelsesstil.
For at få værdi af Prebens coaching er det en forudsætning, at man er åben og villig til at udfordre sig selv samt at yde en indsats. Vælger man at investere energi, bliver der i forløbet også frigivet en del mere, end man investerer.

Jeg kan kun varmt anbefale at anvende Preben som coach, og jeg ser personligt frem til at fortsætte mit eget forløb.

Morten Melin
Vice President Project & Technology
Vestas Offshore A/S

ulv

Andre udtalelser

Preben is the first person I have worked with who makes you really understand yourself in dept… His approach as a person with power is unique and behind his kindness you will see and learn about a serious top professional coach that will move anybody working with him. Preben walks the talk! I would highly recommend him.
Jens B. Christensen, CEO JBK Invest Holding

I have worked with Preben several times on Executive Development Programmes for large and medium sized Danish companies. Preben is an excellent coach and facilitates profound development within individuals and teams. I would recommend him for any assignment where projects, strategy or cultural change must be taken to a new level.
Christian Frederiksen, TDC

I have worked with Preben on a High Speed project at Lego. He is an excellent inspirator and coach, Further, he has a structured approach to challenges and a strategic mindset. I have appreciated his management skills many a time and can only recommend him to anyone in need of inspiration, personally and work related.
Michael Albæk Jensen, Project Manager LEGO

Much bigger than he appears, Preben can be a powerful change agent in any organisation. His leadership toolbox is immense as is his drive.
Carsten Klokkerholm Wammen, Senior Director LEGO

Ulven – en ægte stifinder
En ulveflok udnytter fokus, lederskab, fællesskab, samarbejde, videndeling og effektivitet til at opnå succes

Kontakt WolfWay

Leadership, Teambuilding, Change, Development

Preben Werther
Telefon: +45 40 73 03 71
E-mail: info@prebenwerther.dk

WolfWay ApS
Gødding Møllevej 4
7183 Randbøl
Danmark